Nieuwe hoofdredacteur voor “De Loonwerker”

Aandachtige lezers van “De Loonwerker” hebben het reeds gelezen in het februari-nummer. Jan Ebinger, jarenlange hoofdredacteur van “De Loonwerker“, zet een stapje terug. Jan gaat terug naar zijn functie in het onderwijs, maar blijft een gewaardeerd redactielid van het onafhankelijke maandblad voor de loonwerkers en het grondverzet. Zijn kennis van oudere machines blijft hij maandelijks delen in de rubriek “Terugblik” waarvoor hij kan terugvallen op een uitgebreide collectie aan oude documentatie-brochures, infofiches en affiches van beurzen en tentoonstellingen.

Jan wordt opgevolgd door Antoon Vanderstraeten. Antoon groeide op tussen de bloemen op de bloemisterij van zijn grootouders en tussen het melkvee en de akkers van bevriende boeren. Met zijn diploma Tuinbouwtechnicus was hij graag een eigen gemengd bedrijf gestart, maar uiteindelijk kwam hij in de verkoop van land- en tuinbouwmachines terecht.
Na bijna 10 jaar in de verkoop bij ondermeer Kempeneer W Machines, Mechatrac en Fagadis, gaat hij nu de lijn verder uitstippelen bij “De Loonwerker” en er borg voor staan dat de boeren, loonwerkers en geïnteresseerden maandelijks hun geliefde tijdschrift in de bus vinden.

Info: www.deloonwerker.be

%d bloggers liken dit: